تکمیل اطلاعات هویتی


..لطفا منتظر بمانید

بارگزاری تصاویر

تصویر صفحه اول شناسنامه

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

تصویر صفحه توضیحات شناسنامه

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

تصویر کارت ملی

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

تصویر آخرین مدرک تحصیلی

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

تصویر پشت کارت ملی

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

اطلاعات هویتی

{{errors.first('firstname')}}
{{errors.first('lastname')}}
{{errors.first('password1')}}
{{errors.first('password2')}}
{{errors.first('email')}}
{{errors.first('mobile')}}
{{errors.first('fathername')}}
{{errors.first('mahal_sodor')}}
{{errors.first('mahal_tavalod')}}
{{errors.first('number_shenas')}}
{{errors.first('serial_2_number')}}
{{errors.first('serial_6_number')}}
{{errors.first('seri_harf')}}
{{errors.first('tahsilat')}}
{{errors.first('birthdatee')}}

{{errors.first('jensiat')}}
{{errors.first('married')}}

{{errors.first('code_borsi_1')}}

{{errors.first('authentication')}}

اطلاعات ارتباطی

{{errors.first('ostan')}}
{{errors.first('city')}}
{{errors.first('bakhshh')}}
{{errors.first('khiaban_sokonat')}}
{{errors.first('koche_sokonat')}}
{{errors.first('pelak_sokonat')}}
{{errors.first('posti_sokonat')}}
{{errors.first('phone_pish_sabet')}}
{{errors.first('phone_phone_sokonat')}}

اطلاعات شغلی

{{errors.first('onvan_shogh')}}
{{errors.first('sayer')}}
{{errors.first('company_email')}}
{{errors.first('neshani_kamel_mahale_kar')}}
{{errors.first('pish_phone_mahal_kar')}}
{{errors.first('phone_sabet_mahal_kar')}}
{{errors.first('code_posti_mahal_kar')}}

اطلاعات حساب بانکی

{{errors.first('account_number')}}
{{errors.first('bank_name')}}
{{errors.first('account_type')}}
IR
{{errors.first('shaba_number')}}
{{errors.first('shobe')}}
{{errors.first('code_shobe')}}
{{errors.first('ostan_shobe')}}
{{errors.first('city_shobe')}}
{{errors.first('city_shobe_bakhsh')}}

اطلاعات مالی و سهامداری

کابرگرامی!لطفا در وارد کردن اطلاعات دقت نمایید.

{{errors.first('ashenay')}}
{{errors.first('saghf')}}

بارگزاری تصاویر

تصویر صفحه اول شناسنامه

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

تصویر صفحه توضیحات شناسنامه

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

تصویر کارت ملی

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

تصویر پشت کارت ملی

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

تصویر آخرین مدرک تحصیلی

انتخاب فایل
ذخیره

..لطفا منتظر بمانید

ارسال به سجام